Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена Бердонгарова кораллы, а Танирберген Бердонгаров у Гурбангулы Бердымухамедова украл кларнет...


 

Прислал: eku
5

0 9 -1|+6