XXX: Я ме-е-е-едленно снимаю с тебя... что на тебе надето?

YYY: скальп.

 

Прислал: eku
3

0 2 -1|+4