XXX: Я ме-е-е-едленно снимаю с тебя... что на тебе надето?

YYY: скальп.

 

Прислал: eku
5

0 17 -1|+6