Удав, глядя на слона:
-Ха-ха!Член на морде!
Слон, гдядя на удава:
-Ха-ха!Морда на члене!

(прислал Тема)

 

Прислал: eku
1

0 65 0|+1