Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена Бердонгарова кораллы, а Танирберген Бердонгаров у Гурбангулы Бердымухамедова украл кларнет...


 

Прислал: eku
4

0 1 -1|+5