— Почему у вас посуда разбита?

— Ругались!

— А почему диван разломан?

— Мирились...

 

Прислал: eku
27

0 20 -2|+29